پک درمان جوش ها

برای درمان جوش ها این چهار محصول مکمل هم هستند و بهتر است با هم استفاده شوند.

توجه داشته باشید که اسکراب را برای جوش های چرکی و فعال استفاده نکنید.

159,000 تومان265,000 تومان